Jako kompenzaci za uzavření krytého bazénu jsme pro sezonu 2016 snížili ceny vstupného o 10,- Kč.

Vzhledem k dlouhé odstávce kryté plovárny bude upravena provozní doba letní plovárny tak, abychom vyšli co nejvíce vstříc jak veřejnosti, tak plaveckým oddílům. Provozní doba pro veřejnost tak bude v červnu a září denně od 10:00 do 18:00 hod. v plném režimu a od 18.00 hodin do 20.00 hodin v omezeném režimu (omezený režim znamená, že z důvodu tréninkových jednotek plaveckých oddílů nefunguje tobogán a divoká řeka) , v červenci a srpnu od 9:30 do 20:00 hod.

Ceník služeb letní plovárny pro sezónu 2016

Dospělí

 80,- Kč/den

 50,- Kč/3 hodiny

Děti do 3 let

ZDARMA

ZDARMA

Děti od 3 let do 150 cm 1)

 40,- Kč/den

 30,- Kč/3 hodiny

ZTP, senioři od 60 let

 40,- Kč/den

 30,- Kč/3 hodiny

Rodinné vstupné

(2 dospělí + 2 děti do 150 cm)

 200,- Kč/den

 150,- Kč/3 hodiny

Samostatné předplatné do 31. 8.

 650,- Kč/10 vstupů

Odkládací skříňka (vratná záloha na klíč 100,- Kč)

10,- Kč/den

Každý zákazník je povinen před opuštěním letní plovárny vrátit klíč na pokladně. 2)

Část bazénu velikosti plavecké dráhy 3)

490,- Kč/hod.

Areál letní plovárny 3)

 

Záloha na náramkový čip

100,- Kč

Záloha na čipovou kartu

(3hodinový vstup)

50,- Kč

Doplatek

(při překročenízakoupeného časového úseku)

1,- Kč/min.

Maximálně však do výše 30,- Kč.

Pokuta za ztrátu vstupenky

50,- Kč

 

 

Poznámky:

1)         Pro účely tohoto ceníku je za platící dítě považována osoba od 3 let věku do 150 cm výšky, přičemž tato osoba nesmí být starší 18 let.

2)         Při nedodržení této povinnosti záloha na klíč propadá ve prospěch provozovatele za účelem krytí nákladů (náhrady škody) za výměnu zámku. Provozovatel letní plovárny je oprávněn z důvodu zajištění možnosti dalšího používání odkládací skříňky vyměnit zámek. Zákazník (nájemce odkládací skříňky) je srozuměn s tím, že věci uložené v odkládací skříňce budou při protokolární výměně zámku předány jako nález místně příslušné obci (magistrátu města České Budějovice) dle § 1052 zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

3)         Pronájem je možný pouze v době od 8:00 do 10:00 hod. a od 18:00 do 20:00 hod. v měsíci červnu a září. V měsíci červenci a srpnu pak od 8:00 hod. do 10.00 hod a od 20.00 hod. do 21.30 hod., a to na základě řádné objednávky. Objednávka musí být uskutečněna nejpozději 5 pracovních dnů před pronájmem. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto objednávku neakceptovat.   

 

Zakoupení abonentního čipu a pokuta za jeho ztrátu se řídí ceníkem služeb plaveckého stadionu.

 

Zákazník prohlašuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a provozním řádem, platnými v celém objektu provozovatele areálu a zakoupením vstupenky stvrzuje, že se bude těmito smluvními dokumenty řídit.

Tento ceník byl schválen dne 2. 5. 2016 Radou města České Budějovice, usnesením č. 712/2016.

Kontaktujte nás

Pro více informací

info@cbsport.cz

Další kontakty