Ceník služeb letní plovárny pro sezónu 2017

Vzhledem k dlouhé odstávce kryté plovárny bude upravena provozní doba letní plovárny tak, abychom vyšli co nejvíce vstříc jak veřejnosti, tak plaveckým oddílům.

Provozní doba pro veřejnost tak bude v červnu a září denně od 10:00 do 18:00 hod. v plném režimu a od 18.00 hodin do 20.00 hodin v omezeném režimu (omezený režim znamená, že z důvodu tréninkových jednotek plaveckých oddílů nefunguje tobogán a divoká řeka) , v červenci a srpnu od 9:30 do 20:00 hod.

Ceník ke stažení zde (kliknout)

Typ Celodenní 3 hodiny
Záloha na čipovou kartu
(3 hodinový vstup)
0 Kč 50 Kč
Záloha na náramkový čip 100 Kč
Dospělí 80 Kč 50 Kč
Děti do 3 let ZDARMA ZDARMA
Děti od 3 let do 150 cm 1) 40 Kč 30 Kč
ZTP, senioři od 60 let 40 Kč 30 Kč
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 150 cm)
200 Kč 150 Kč
Samostatné předplatné do 31.8 650 Kč/ 10 vstupů
Odkládací skříňka
(vratná záloha na klíč 100 Kč)
10 Kč / den
každý zákazník je povinen před opuštěním letní plovárny vrátit klíč na pokladně 2)
Část bazénu velikosti plavecké dráhy 490 Kč / hod

Areál letní plovárny 3) 4 000 Kč / hod
Doplatek
(při překročení zakoupeného časového úseku)
1 Kč / min
Minimální vlak do výše 30 Kč
Pokuta za ztrátu vstupenky  50 Kč

 

Poznámky:

  1. Pro účely tohoto ceníku je za platící dítě považována osoba od 3 let věku do 150 cm výšky, přičemž tato osoba nesmí být starší 18 let.
  2. Při nedodržení této povinnosti záloha na klíč propadá ve prospěch provozovatele za účelem krytí nákladů (náhrady škody) za výměnu zámku. Provozovatel letní plovárny je oprávněn z důvodu zajištění možnosti dalšího používání odkládací skříňky vyměnit zámek. Zákazník (nájemce odkládací skříňky) je srozuměn s tím, že věci uložené v odkládací skříňce budou při protokolární výměně zámku předány jako nález místně příslušné obci (Magistrátu města České Budějovice) dle § 1052 zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.
  3. Pronájem je možný pouze na základě odsouhlasené objednávky. Objednávka musí být uskutečněna nejpozději 5 pracovních dnů před pronájmem. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto objednávku neakceptovat.

Zakoupení abonentního čipu a pokuta za jeho ztrátu se řídí ceníkem služeb plaveckého stadionu.

Zákazník prohlašuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a provozním řádem, platnými v celém objektu provozovatele areálu a zakoupením vstupenky stvrzuje, že se bude těmito smluvními dokumenty řídit.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 612/2017 ze dne 18. 4. 2017.

Kontaktujte nás

Pro více informací

info@cbsport.cz

Další kontakty