Ceník služeb - Sportovní hala

Individuální vstup Dospělí Děti a mládež
do 15 let
ZTP
tělesně postižení
Doprovod nebo trenér
Lehkoatletický koridor - posilovna 50 Kč/hod. 20 Kč/hod. ZDARMA 20 Kč/hod.
Stůl na stolní tenis 50 Kč/hod. 20 Kč/hod. ZDARMA  ZDARMA
Pronájem sportovní činnosti
- hala, koridor, posilovna

čas

užívání
Hala - standardní pronájem
- sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny)
od 8:00 do 22:00 500 Kč/hod.
Hala - standardní pronájem
- sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny)
pred 8:00 a po 22:00 400 Kč/hod.
Hala - sportovní účely za přítomnosti diváků


700 Kč/hod.
Lehkoatletický koridor kompletní


300 Kč/hod.
Lehkoatletický koridor - atletická část

150 Kč/hod.

Posilovna   150 Kč/hod.
Pronájem kulturní a společenské akce - hala užívání zkouška příprava
Kulturní akce 3500 Kč/hod. 2000 Kč/hod. 1100 Kč/hod.
Společenské akce 2000 Kč/hod. 1400 Kč/hod. 1100 Kč/hod.
Pronájem - tribuna typ užívání
Tribuna (k dispozici 2 tribuny)

sport 500 Kč/hod.
kulturní + komerční využití 800 Kč/hod.
Pronájem - šatna, klubovna, místnost hodinové užívání měsíční užívání roční užívání
Akce, utkání ve Sportovní hale (do 24 hodin) 250 (Kč/utkání, akce)   .
K pronájmu haly 40 Kč/hod. 1400 Kč/hod. 14000 Kč/rok
Bez pronájmu haly 60 Kč/hod. 3000 Kč/měsíc  
Pronájem - ostatní prostory užívání užívání do 24 hodin
Vestibul 1500 (Kč/každých započatých 10 h.)  
Užívání zařízení užití zařízení - akce, zápas,
soutež, do 24 hodin
užití zařízení mimo sportovní
zařízení - akce, zápas, soutež,
do 24 hodin
Zvuková aparatura 350 Kč  
Světelný ukazatel 300 Kč  
Osvětlovací vež 300 Kč  
Podium 1 metr 50 Kč 50% z ceny
Podlahovina 1 ks 290 Kč 50% z ceny
Zakrytí 850 Kč 50% z ceny
Židle 1 ks 3,10 Kč 50% z ceny
Zábrany 1 ks 100 Kč 50% z ceny
Fotbalová brána   1000 Kč
Stůl 1 ks 12 Kč 50% z ceny
Zvláštní služby užití zarízení - akce, zápas, soutež, do 24 hodin
Šatna pro verejnost - odložení svršku (osoba) 5 Kč
El. kabely/elektroservis
(v rámci pronájmu ve Sportovní hale)
1200 Kč

 

Výjimky z ceníku schváleného radou města přebírá příspevková organizace.
Tento ceník byl schválen usnesením c. 1032/2013 Rady města České Budějovice ze dne 26.6.2013.

Kontaktujte nás

Pro více informací

info@cbsport.cz

Další kontakty