Letní plovárna

Adresa: Sokolský ostrov 402/4, 370 01 České Budějovice tel: 387 949 411

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST:

Letní plovárna bude otevřena od 26. 5. 2018

Od 26. 5. 2018 -  28. 6. 2018)Od 29. 6. 2018 - 31. 8. 2018:
denně 12:00 - 20:00 denně   9:30 - 20:00 hod.

V případě nepříznivého počasí bude provozní doba v omezeném rozsahu.

Návštěvní řád letní plovárny (kliknout zde)

Prezentaci letní plovárny naleznete zde: http://www.aquainfo.cz/katalog/plovarna-ceske-budejovice/

Historie letní plovárny

Po provedené regulaci toku Vltavy v letech 1927 – 1930 byla na Sokolském ostrově v roce 1933 slavnostně otevřena „plovárna a sluneční a sprchové lázně“. Celkovou velkorysou přestavbu ostrova a sportovní zařízení projektoval přední českobudějovický architekt Ing. arch. Karel Chochola. Venkovní plovárna měla dva bazény – padesátimetrový pro plavce a menší pro neplavce, brouzdaliště s věncem venkovních sprch, solária, písčitou i travnatou pláž a komplex dřevěných šaten pro předplatitele, restauraci s terasou, kde se odehrával i bohatý společenský život. Přístup na tuto plovárnu byl západní stranou tribuny sportovního stadionu, kde byly převlékárny a pěší lávkou přes přístupovou komunikaci k sokolovně.

Tato plovárna byla v provozu do roku 1971, kdy byla uzavřena z důvodu rekonstrukce. K té však došlo až v osmdesátých letech. Náročná stavba postupovala velmi pomalu (zpočátku byla budována v podstatě brigádnicky – formou tzv. Akce Z) a zdaleka nebyla zcela dostavěna podle představ projektantů a původní velkorysé koncepce. Byla provedena pouze jakási první etapa (rekonstrukce původních bazénů, vybudování úpravny vody a výměníkové stanice včetně podzemního kolektoru). Do zkušebního provozu byla tato letní plovárna spuštěna v roce 1993.

V roce 2006 proběhla tzv. I. etapa rekonstrukce v podobě vybudování nového sociálního zázemí. V roce 2010 byla dokončena tzv. II. etapa rekonstrukce obou bazénů včetně vybudování několika vodních atrakcí, čtyřdráhové skluzavky, nové technologie úpravy vody a terénních úprav.

Ceník služeb letní plovárny pro sezónu 2017

Ceník ke stažení zde (kliknout)

Typ Celodenní 3 hodiny
Záloha na čipovou kartu
(3 hodinový vstup)
0 Kč 50 Kč
Záloha na náramkový čip 100 Kč
Dospělí 80 Kč 50 Kč
Děti do 3 let ZDARMA ZDARMA
Děti od 3 let do 150 cm 1) 40 Kč 30 Kč
ZTP, senioři od 60 let 40 Kč 30 Kč
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 150 cm)
200 Kč 150 Kč
Samostatné předplatné do 31.8 650 Kč/ 10 vstupů
Odkládací skříňka
(vratná záloha na klíč 100 Kč)
10 Kč / den
každý zákazník je povinen před opuštěním letní plovárny vrátit klíč na pokladně 2)
Část bazénu velikosti plavecké dráhy 490 Kč / hod

Areál letní plovárny 3) 4 000 Kč / hod
Doplatek
(při překročení zakoupeného časového úseku)
1 Kč / min
Minimální vlak do výše 30 Kč
Pokuta za ztrátu vstupenky  50 Kč

 

Poznámky:

  1. Pro účely tohoto ceníku je za platící dítě považována osoba od 3 let věku do 150 cm výšky, přičemž tato osoba nesmí být starší 18 let.
  2. Při nedodržení této povinnosti záloha na klíč propadá ve prospěch provozovatele za účelem krytí nákladů (náhrady škody) za výměnu zámku. Provozovatel letní plovárny je oprávněn z důvodu zajištění možnosti dalšího používání odkládací skříňky vyměnit zámek. Zákazník (nájemce odkládací skříňky) je srozuměn s tím, že věci uložené v odkládací skříňce budou při protokolární výměně zámku předány jako nález místně příslušné obci (Magistrátu města České Budějovice) dle § 1052 zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.
  3. Pronájem je možný pouze na základě odsouhlasené objednávky. Objednávka musí být uskutečněna nejpozději 5 pracovních dnů před pronájmem. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto objednávku neakceptovat.

Zakoupení abonentního čipu a pokuta za jeho ztrátu se řídí ceníkem služeb plaveckého stadionu.

Zákazník prohlašuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a provozním řádem, platnými v celém objektu provozovatele areálu a zakoupením vstupenky stvrzuje, že se bude těmito smluvními dokumenty řídit.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 612/2017 ze dne 18. 4. 2017.

Kontaktujte nás

Pro více informací

info@cbsport.cz

Další kontakty